مرگ اندیشی در صحیفه کامله سجادیه
58 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » تابستان 1391 - سال هشتم، شماره 29 (14 صفحه - از 89 تا 102)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پاره ای از مکاتب فلسفی در روزگار ما، فلسفه خود را بر محور مرگ بنا کرده اند؛ اما مقصودشان به هیچ وجه این نبوده که آدمی را متوجه عوالم دیگری کنند. بی تردید یکی از تعلیمات مهم ادیان، توجه دادن انسان ها به مرگ است. یکی از عرصه ها در فرهنگ شیعی که فراوان به این مهم پرداخته، مضامین ادعیه است. این مقاله برآن است تا این مقوله را در صحیفه کامله سجادیه بررسی کند. این کتاب نگاهی مثبت به مرگ داشته، آن را امری مطلوب معرفی می نماید. کلیدواژه ها : دعا ،صحیفه کامله سجادیه ،مرگ ،فرهنگ قرآن ،امام سجاد ،صحیفه جامعه
آدرس اینترنتی