معضل رابطه ی سنت و تجدد در جهان عرب از منظر محمد عابد الجابری
55 بازدید
محل نشر: غرب شناسی بنیادی » پاییز و زمستان 1390 - شماره 4 (20 صفحه - از 23 تا 42)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله تفکر فلسفی در اندیشه عرب و گرایش های مختلف متفکران عربی را بیان می کنم و بر اساس نگرش محمد عابد الجابری به بررسی گونه های برخورد متفکران عربی در قبال معضل نحوه ارتباط سنت و تجدد می پردازم و نقدهای وی بر این نگرش ها را مطرح می کنم؛ در نظر جابری تمام سوگیری هایی که در مورد این موضوع بوده است گرفتار آفات روشی و نگرشی است.
آدرس اینترنتی